İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımı

21-01-2021
|
6006 Okuma

Günümüzde her şeyin internet ortamına taşınması ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı da İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımına geçerek, yeni yüzyıla yarışır hizmetler vermeye başladı. IVD (İnteraktif Vergi Dairesi), Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan güvenle çalışan hizmetlerin internet ortamından yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Bir devlete bağlı yaşayan her vatandaşın, gelirleri ve aldıkları hizmetler karşılığında devletin belirlediği oranda kanunca zorunlu para ödemesine vergi denilmektedir. Alınan, verilen hizmete ve ülkelere göre vergiler değişiklik göstermektedir. Harcamalardan alınan vergiler, yapılan bir giderin vergilendirilmesi olarak adlandırılır. Katma Değer Vergisinin (KDV) özeti yaratılan toplam katma değerin vergilendirilerek yapılandırılmasıdır. Yapısal olarak ileyişte ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte, temel olarak bir mal veya hizmet teslimi yapıldığında, teslim bedeli üzerinden KDV hesaplanır. Ürünün veya hizmetin teslimi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişinin, ürün veya hizmeti meydana getirmek için sağladığı girdiler üzerinden yüklendiği Katma Değer Vergisi ise hesaplanan KDV'den indirilmek suretiyle, ödenecek KDV'ye ulaşılır.

Devletler bu aldığı vergiler ile topluma her türlü ulaşım, koruma, eğitim, sağlık gibi hizmetlerde bulunarak vatandaşına hizmet vermekle mükelleftir. Tabi burada devletin yönetim tarzına bağlı olarak ülkelerin hepsi sağlık, eğitim gibi hizmetlerinizi de karşılamayabilmektedir.

Ülkelere göre değişen yönetim şekilleri:

* Askeri diktatörlük * Komünizm * Tek parti rejimi
* Cumhuriyet * Meşrutiyet * Teokrasi
* Faşizm * Monarşi * Teokratik Egemenlik
* Geçiş Hükümetleri * Nasyonal Sosyalizm * Totaliterik
* Hanedanlık * Oligarşi  
* İç yönetim sistemi * Sosyalizm  

olarak sınıflandırılır. Türkiye Cumhuriyeti “Cumhuriyet” yönetim biçimi ile yönetilmektedir.

Katma Değer Vergisi dünyadaki birçok ülkede kullanılmakta ve yüzde (%) oranları her ülkede farklılık göstermektedir.

Ülkelere göre KDV Oranları:
* % 8 KDV İsviçre
* % 15 KDV Lüksemburg 
* % 18 KDV Türkiye
* % 19 KDV Almanya, Romanya, Güney Kıbrıs, Malta
* % 20 KDV Bulgaristan, Estonya, Fransa, Avusturya, Slovakya, İngiltere
* % 21 KDV Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Hollanda, Letonya, Litvanya
* % 22 KDV Slovenya, İtalya
* % 23 KDV Polonya, Portekiz, İrlanda
* % 24 KDV Finlandiya, Yunanistan 
* % 25 KDV Danimarka, İsveç, Hırvatistan
* % 27 KDV Macaristan

TR Cari uygulamasına kayıtlı olan ülkelerin kdv oranları ile fatura işlemlerinizde sorun yaşamadan yabancı ülkeler ile çalışabilirsiniz.
TR Cari’yi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!
TR Cari Kdv Ayarları

İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?

IVD (İnteraktif Vergi Dairesi), Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan tüm hizmetlerin internet ortamında gerçekleştirilmesine imkan sunan güvenle kullanılabilecek hızlı, kolay, verimli yeni nesil bir sistemdir. 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veren İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması sayesinde birçok işlemimizi evden, ofisimizden çıkmadan, devlet dairesine gitme zorunluluğu olmadan, sıra beklemeden kolayca yapılabiliyoruz.

Sistemi Kullanmak İçin Şifre Nasıl Alınabilir?

İnteraktif Vergi Dairesi Kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Vergi Dairesinin web sitesi üzerinden ve en yakın vergi dairesine giderek şifrelerini alabilirler. İnteraktif Vergi dairesini kullanabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

https://ivd.gib.gov.tr/ web adresi üzerinden kullanıcı kodu ve şifresi edinen veya e-Devlet şifresi bulunan gerçek ve tüzel kişiler İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, yararlanabilir. Bu şifreleri aynı zamanda İnteraktif Vergi Dairesine (https://www.gib.gov.tr) giriş için de kullanabilirsiniz. İVD sistemi ile yapılan başvuru talepleri sistemi kullanacak kişinin tanımlı cep telefonuna gönderilen mesaj şifreleri ile kabul edilmektedir. İVD kullanımınızda cep telefonunuza gönderilen smsler karşılığında ücret ödemezsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine Giriş Şifresi Unutulursa, Ne Yapılmalıdır?
https://ivd.gib.gov.tr/ web adresi üzerinden “Şifremi Unuttum” butonu tıklanarak yeni şifre oluşturabilir ve sistemi kullanabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımı ile Yapılabilecek İşlemler

* 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge & Uzlaşma Talebi Dilekçesi
* 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
* Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi
* Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
* Adres Değişikliğinde Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe
* Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
* Araç Bilgileri
* Beyanname İşlemleri (Beyanname ve Tahakkuk Bilgileri, Bildirim, Tahakkukları Görüntüleme…)
* Bilançolara Yönelik Gelir Tablosu ve İşletme Hesabı Özeti Talebi
* Borç Detayı Ve Ödeme İşlemleri, Borç Durum Yazısı Talebi, Borç Olmaması Durumunda Haciz Kaldırma Talebi
* Cep Telefonu Bilgisinin Güncellenmesi (İVD İşlemleri İçin Kullanılan Cep Tel.), Cep Telefonu Harcı Ödeme,
* Defter Beyan Sistemine Erişim
* E-Arşiv Fatura Portalı İşlemleri (5.000 TL ve 30.000 TL) (Adınıza Düzenlenen E-Arşiv Faturalar, )
* E-Belge Doğrulama İşlemleri, Belge Basım Bilgileri, Belge İptal Talep Dilekçesi
* E-Beyanname Sözleşme İptali
* E-Beyanname Sözleşmelerine Erişim ve Sözleşme İptal İşlemi
* Eczane Bilgi Formu veya Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
* E-Defter İşlemleri: (Tasfiye Sonlanması Nedeniyle e-Defter Mükellefiyetinin İptal Talebi Dilekçesi, Berat Yüklemesinde Ek Süre Talep Dilekçesi, Virüs/Siber Saldırı Nedeniyle Ek Süre Talep Dilekçesi, Yangın / Hırsızlık / Elektrik Kesintisi Nedeniyle Ek Süre Talep Dilekçesi, Birleşme/Devir Hali Dilekçesi, E-Defter Mükellefiyetinin Diğer Nedenlerle İptal Talebi Dilekçesi, e-Defter Uygulama Başlangıç Tarihinin Güncellenmesine Ait Talep Dilekçesi, İhtiyari (Gönüllü) e-Defter Başvurusunun İptal Talebi Dilekçesi, Mükellefiyetin Sonlanması Nedeniyle e-Defter Mükellefiyetinin İptal Talebi Dilekçesi, Nev'i(Tür) Değişikliği Dilekçesi, Sehven Yapılan e-Defter Başvurusunun İptal Talebi Dilekçesi, Tasfiye Hali Dilekçesi, Unvan Değişikliği Dilekçesi…)
* E-Fatura Sistemine Erişim
* E-Haciz Bilgileri
* Ek Faaliyete Başlama Dilekçesi
* Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
* Elektronik Arşiv, Fatura Uygulaması Başvuru Talebi
* Elektronik Müstahsil Uygulaması Başvuru Talebi
* Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi
* Emanet Defteri
İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımı
* Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda MTV İstisnası, Engellilik Vergi İndirimi Başvurusu & Dilekçesi
* Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
* Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
* E-Tebligatlar
* E-Vergi Levhası Oluşturma & Sorgulama
* E-Yoklamalar
* Faaliyet Konusu Değişikliği Dilekçesi
* Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi, Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
* Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
* Göç İdaresi İkamet Tezkeresi Harcı Ödeme
* Gümrük Çıkış Beyannamesi Sorgulama
* Harç Tahakkuk Kaynağı Bilgilerim
* Harç ve Değerli Kağıt Bedeline Yönelik İade Talebi Dilekçesi
* Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
* Hazır Beyan Sistemine Erişim
* Hazır Beyan/Defter Beyan Uygulamalarına Erişim
* Hisse Devri Dilekçesi
* İade/Mahsup Talebi
* İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
* İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
* İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
* İş Yeri Adres Değişikliği Bildirimi, Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi İşlemleri
* İşe Başlama & Bırakma Bildirimi
* İzaha Davet Kapsamında Cevap Yazısı Hazırlanması
* Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Talebi Dilekçesi
* KETSİS – TÜBİS (Tüketici Hakem Heyeti) Tebligat Görüntülenmesi
* Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
* Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
* Motorlu Taşıt Vergisi Ödeme
* MTV ve TPC Ödeme
* Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe, Dönem Değişikliği Bildirimi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi
* Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi
* Mükellefiyet durum yazısı talebi, borç durum yazısı talebi, doğrulaması
* Ödeme Emri Sorgulaması ve Mal Bildirimi
* Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri
* Ödeme ve Borç İşlemleri
* ÖKC Bildirimleri
* ÖTV2A Ödeme Belgesi Sorgulama
* Özelge Talebi
* Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli & Harcı Ödeme
* Re ’sen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama
* Referans Numarası İle Ödeme
* Sanal Pos Ödemeleri
* Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
* Sermaye Artırımı & Azalımı Dilekçesi
* Sicil Bilgileri
* Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli &Sürücü Belgesi Harcı Ödeme
* Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
* Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
* Şube İş Yeri Açılış & Kapanış Bildirimi
* Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
* T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme
* Tahakkuk Bilgileri
* Tahsilat Bilgileri
* Takdire Sevk Bilgileri
* Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
* Tapu Harcı Ödeme
* Tecilli Borç Ödeme
* Trafik Cezası Ödeme
* Trafik Para Cezası Tahakkukunun Kaldırılması Talebi
* Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
* Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme
* Unvan Değişikliği Dilekçesi
* Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
* Vergi Borcu Taksit (tecil) Talebi
* Vergi Ceza İhbarnameleri, İndirim Ve Uzlaşma Talepleri, Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
* Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-Tebligat Görüntülemesi
* Vergi İşlemleri
* Vergi Kimlik Numarası Doğrulama & Sorgulama
* Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
* Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
* Yabancı Plaka ile MTV ve TPC Ödeme, Araç Ödemeleri
* Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarasından Sorgulama
* Yabancılara Yönelik Vergi Kimlik Numarası Alma ve Sorgulama
* Yargı Harcı Kaynağı Sorgulama ve Görüntüleme
* Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
* Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
* Yönetici Değişikliği Dilekçesi Verilmesi
* Yönetici ve Ortaklık Bilgileri
* Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödeme & Çıkış Harcı Sorgulama

İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımı ile İşlemlerimizi Yapmamızın Avantajları

√ Vergi dairesine gitmek için dışarı çıkmaya gerek kalmadan tüm vergi ile ilgili işlemlerinizi tek tık ile hızlıca yapabilirsiniz.
√ Başvuru ve taleplerinizin durumunu kolayca takip edebilirsiniz.
√ Sistemlerinde kayıtlı olan kimlik, iletişim, mükellefiyet ve motorlu taşıtlarla ilgili tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
√ Tüm vergi ile ilgili işlemlerinizi sistem üzerinden başlatıp, sonlandırabilirsiniz.
√ Mükelleflerinize aracısız olarak online olarak hizmet sunabilirsiniz.

Sonuç olarak İnteraktif Vergi Dairesini kullanın zamanınız size kalsın…

Tüm merak ettiklerimizi sorgulattığımız gibi bu konu hakkındaki kullanıcı deneyimlerini, avantajları ve dezavantajları içeren bilgileri Ekşi Sözlüğü de (https://eksisozluk.com/interaktif-vergi-dairesi--5581034 ) takip ederek kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz.
TR Cari kullanmak için başvurunuzu bu link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi ile İlgili Terimler

Vergi: (https://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi ) Ülkelerin verdiği hizmetlerde kullanılmak amacı ile devletin doğrudan doğruya ya da hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı para.
Bilanço: Envanterde gösterilen aktif ve pasif varlıklar ve kaynaklar üzerinden düzenlenen tasnifli tertiplenmiş hulasasıdır.
Harç: Ülke yönetimlerinin veya yetkili kıldığı devlet organları tarafından sunulan bir hizmetin karşılığında, bu hizmetlerden yararlanan kişilerin ödediği para.
Muhtasar: Kısaltılmış, özet.
Tahakkuk: Ödemenin kesinleşmesi anlamına gelen tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen bir vergi borcunun ödenmesi gereken aşamaya gelmesi olarak tanımlanabilir (Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 22).
Gelir Vergisi: Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Katma Değer Vergisi (KDV): Teslim edilen ürün veya hizmet karşılığında, hizmet veya ürünün sunanın ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir. Türkiye’de %1'den %18'e kadar değişmektedir.

İlgili Diğer Yazılarımız

E-Ticaret faaliyetlerinde ETBİS kaydı
Neden online bir sistem kullanmalıyım
Para Kontrolü

Bizi Takip Edin!

Instagram
Facebook
Linked-in
Twitter

Bültenimize kaydolun, güncellemelerimizden anında bilginiz olsun