Gizlilik Poltikası

Gizlilik Politikası

TRCari.com (TRCari) sitesi olarak, web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran tüm kullanıcılarımızın kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu amaçla hizmet standartlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak sunuyor ve verilerinizi bu kapsamda işleyerek, korunmalarının sağlanması için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (KVKK m. 3/1-d)

Bu sorumluluğun farkında olarak, TR Cari web sitesi işleteni olarak veri sorumlusu sıfatıyla Regen Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak, mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan verileri toplamakta, işlemekte ve muhafaza etmekteyiz:

1. Hangi Verileri Alıyoruz?

Kullanıcılarımızın hizmetlerimizle etkileşime geçtiği derinliğe göre e-posta adresi, IP bilgisi, isim, telefon numarası ve mali bilgileri (vergi/T.C. kimlik no, adres bilgileri) gibi verilerinizi alıyor ve muhafaza ediyoruz.
Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içeriklerimizin etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerezler” kullanmaktayız. Bu konuda daha kapamlı bilgiye, Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

2. Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

Verilerinizi hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek, sizinle iletişim kurmak, sorunları gidermek, analiz etmek ve size daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek amaçlarıyla kullanıyoruz.

3. Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? Verilerinizi mevzuat uyarınca gizli tutuyoruz. Ancak çerezler ve e-posta verilerinizi, hizmet aldığımız Google Analytics, Yandex Metrica ve TopluMailci gibi hizmetlerle anonim biçimde veya kimlik bilgilerinizden arındırılmış biçimde paylaşmaktayız.
Ayrıca, güvenlik ve yasal konularla ilgili olarak, kanunların izin vermesi veya zorunlu kılması durumunda adli ve resmi makamlarla verilerinizi paylaşabiliriz.

4. Güvenlik

Saklanan verilerin türüne ve hassasiyetine göre uygun güvenlik önemleri kullanıyoruz. İnternet etkin tüm sistemlerde olduğu gibi izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur; dolayısıyla, şifrenizi korumak ve hesabınıza yetkisiz erişildiğinden şüphelendiğiniz tüm durumlarda bizimle iletişime geçmeniz önemlidir.
TRCari, yetkisiz erişime, değişikliğe, ifşaya ya da topladığımız ve sakladığımız kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin koruma sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemleri alır. Bu önlemler, veri türüne ve hassasiyetine göre farklılık gösterir. Ancak ne yazık ki hiçbir sistem %100 güvenli değildir; bu yüzden TRCari ile aranızdaki iletişimlerin, Hizmetlerin veya Hizmetler aracılığıyla topladığımız verilerle bağlantılı olarak bize sağladığınız herhangi bir bilginin üçüncü taraflarca yetkisiz erişimden uzak olacağını garanti edemeyiz. Şifreniz, güvenlik sistemimizin önemli bir parçasıdır ve şifrenizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi asla bir üçüncü tarafla paylaşmamalısınız ve şifrenizin ya da hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız şifrenizi hemen değiştirmeli ve endişeleriniz konusunda iletisim@trcari.com adresinden bizimle iletişime geçmelisiniz.

5. Haklarınız

6698 sayılı kanun uyarınca haklarınız mevcuttur. Bu konuda daha detaylı bilgi için Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni'mizi okuyabilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Politikası uyarınca aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda TR Cari, talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri
Lüleburgaz / KIRKLARELİ
iletisim@trcari.com

Bültenimize kaydolun, güncellemelerimizden anında bilginiz olsun