Girişimcilik ve D.I.S.C. Davranış Analizi

22-01-2021
|
2618 Okuma

Bir projenizin olduğunu ve hayata geçirmek istediğinizi düşündüğünüzde öncelikle Girişimcilik ve DISC Davranış Analizi kavramlarına göz atmamız gerekir.

Girişimcilik en kısa anlamıyla hayalindeki işi yapmak üzere bir işe girişmek, başlamak anlamı taşımaktadır. Kimi girişimciler bir işe başlarken sonuçlarını düşünse de çoğunluk genelde bulutların üzerindedir. Özellikle bu dönemde her gencin hayalidir; fırsat olsa da evlerinin garajında proje yapsalar ve sonrasında hemen zengin olsalar… Hiç şüphesiz gençlerin bu hayallerinin arkasında dünya devleri olan Google, Apple, Microsoft gibi girişimciler yer almaktadır.

Elbette girişimciliğe adım atmayı düşündüyseniz çoğu kitapta karşınıza “Hayali olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz” veya Steve Jobs’ın da dediği gibi “Bir hayalperest olduğum gerçek ama her şey bir hayal ile başlamadı mı?” gibi sözler çıkmıştır ve kesinlikle katılıyorum herkesin bir hayali olmalıdır. Girişimciler ise bu hayaller ile gerçekleri doğru analiz ederek projelerine başlamaları sonrasında hayallerinin yıkılmasının önüne geçecek en önemli etkendir.

Bu konuştuklarımız doğrultusunda girişimcilik kavramını tekrar ele alacak olursak; sürekli gelişen rekabetçi küresel pazarda, fırsatları iyi analiz ederek, sonuçları iyi kullanarak, teknolojiyi takip ederek güncel yöntemler ile hızlı büyüyerek, yüksek karlılık hedefleri gözeten işletme projelerine verilen addır.

Girişimcilik Projesi Evreleri

İş fikri geliştirilmesi (Hizmet&Ürün – Pazar uyum araştırmaları)
Stratejik ve Finansal Planların hazırlanması
Ekip kurulması
Kullanılacak teknolojinin seçimi
İlk ürün (mvp)
Pazara çıkış
Pazarlama

gibi evreleri içermektedir. Proje adımları göz önüne alındığında en önemli başlıkların insan ilişkileri & davranışları ile insani alışkanlıklar gibi kavramları içerdiğini gözlenmektedir.

Projeye başlangıç aşamasında ilk ürünün çıkarılması aşamasında potansiyel müşteriler ile görüşmeler, kullanıcı dostu ürün yetenekleri geliştirme noktasında insani karakteristik özellikler ve eğilimler ön plana çıktığından en önemli adımlardan birisi de ekip kurulması olarak karşımıza çıkıyor. Projeye dahil olacak ekibin (ortak, yatırımcı, personel, tedarikçi…) insani ve yetkinlik özellikleri aslında Startup’ın geleceğinin temelini şekillendiren unsurdur.

Ürün veya hizmetin pazarda son kullanıcı ile buluştuğu noktada alıcı kullanıcılar ve müşteriler seçimlerini her ne kadar ürün odaklı yapıyor olsa da insani seçimler ve algılar ile tercihler doğrultusunda karar mekanizması şekilleniyor. Hizmetiniz veya ürünümüz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar ürün & pazar dengesi yakalamış olursak olalım alıcıyı etkileyecek olan asıl şey neyi nasıl yaptığımız değil, neyi neden yaptığımızın doğru ve efektif bir şekilde anlatılması oluyor. Aslında Başarı; Simon Sinek’in de”Neden ile Başla” kitabında da bahsettiği gibi “Nedeninizi” satmaktan geçiyor.

Ekip Yönetimi, Takım Çalışması, Satış Pazarlama Hedeflerine Ulaşılması Doğrultusunda verimli başarı yolları bulunmasında ekibimize yapılacak olan  Girişimcilik ve D.I.S.C Davranış Analizi projemize zaman kaybettirmeden sonuca hızlı ve emin adımlar ile ulaşmamızda aktif bir araç olarak tüm kurumlara önerilmektedir.

Girişimciliğin olmazsa olmazı olan hesap yönetimi işlemlerinde TR Cari girişimcilere kendilerine en uygun paket seçenekleri sunarak kurumlarının büyümesine destek oluyor.

TR Cari’yi 14 Gün Ücretsiz Deneyin!

D.I.S.C Davranış Analizi Nedir?

D.I.S.C. kişilik analizi envanteri personel tedariğinde kurumların ekip arkadaşı bulmak amacı ile İnsan Kaynakları İşe Alım sürecinde personellerin karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin değerlendirmesi için yaygın olarak kullanılan kişilik tespit, değerlendirme aracıdır. Bireylerin öne çıkardığı davranış, duygu ve düşüncelerini bilimsel olarak analiz eder.


D.I.S.C. kısaltmasındaki harflerin anlamına bakıldığında

Dominant (Dominant): Sonuç odaklı, öncü, cesur ve kararlıdır. Gücü elinde tutmak ister. Influance (İz Bırakan): Motive edici, iletişimci, eğlenceli, hayat doludur. İnsanlarla başarılı iletişimler kurmak ister. Steadiness (Sadık): Sabırlı, tutarlı, planlamacı, yardımseverdir. Barış içinde yaşamak ister. Conscientiousness (Ciddi-Titiz): Analitik, hesapçı, detaycı ve sistematiktir. Kurallara uyulmasını ister.

D.I.S.C. teorisi ilk olarak Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Moulton Marston tarafından davranış biçimlerini ölçmek amaçlı geliştirilmiş ve insan davranışındaki öngörülebilir eylemleri ve kişilik özelliklerini dört faktör ile belirleme yöntemidir. Genel olarak D.I.S.C. Analizi Bireyler veya kurumlar tarafından kişilerin davranış biçimlerini değerlendirmek ve bu davranış biçimlerinin iş yerlerindeki kişilikleri ile değişik kariyer basamaklarındaki etkilerini gözlemlemek amaçlı kullanılmaktadır. İnsanların davranış biçimlerinin farkında olması, onların üretkenlik, stres ve diğer kişilerle ilişkilerini nasıl düzenleyeceğinde yol gösterici olduğundan D.I.S.C. tercih edilmektedir. Stres adlındayken dahi kişilerin motivasyon öğelerini daha iyi anlamasına, farkındalık oluşturmalarına, hangi sorun ve problem çözme yöntemlerinin kendisine daha uygun olduğunu anlamasına yardımcı olmaktadır. İş hayatında kişinin karşısına çıkan davranışları anlamasına olanak tanıyan bu yöntem ile sorunlarla başa çıkabilecek dengeleye kavuşulması da sağlanmaktadır. DISC Kişilik Analizi Envanteri modeli, insanların kendilerini daha iyi anlamak ve davranışlarını başkalarına uyarlamak için kullanabilecekleri ortak bir dil sağlar. DISC hangi durumlarda nasıl tepki ve davranışlar sergileyeceğimizi. Karşıdan gelen tepkilere karşı kaos ortamında ve kriz yönetiminde nasıl davranış göstereceğimizi gösteren bir methoddur.

DISC|akademi tarafından Türkiye'deki geliştirme çalışmaları yapılmış olan D.I.S.C. analizi kişilerin öz benliklerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlamakta iken, kurumların da aday ve çalışanlarını daha uygun işe yönlendirmesine yardımcı olmaktadır.

Girişimcilik ve D.I.S.C. Davranış Analizi

D.I.S.C. Kişilik Analizi Ne İşe Yarar ?

D.I.S.C methodu sayesinde öncelikle bireysel olarak kendimizi daha iyi tanımış oluruz. Bu analiz sistemi, adayların ve personellerin yetkinliklerini ölçümleyerek, gelişim alanlarının belirlenip, pozisyon değişimi ve kıdem çalışmalarında durumuna uygunluğunu analiz etmede yardımcı olması açısından da firmalara uygunluğu bulunmaktadır. Doğru adayların işe alınması ve çalışanların mutlu-verimli olması sonucunda şirket içi sirkülasyon azaltılarak kurum içi verim ve sürdürülebilirlik arttırır.

D.I.S.C Kişilik Analizi Testine Dair Bilinmesi Gerekenler

Günümüz şartlarında işe alım yöntemlerinde mülakatlar dışında talebe göre değişkenlik gösteren D.I.S.C gibi bazı testler adaylara uygulanmaktadır. Cevabının doğru veya yanlış şekilde sonuçlanmadığı bu testlerde amaç, bireylerin özel ve iş hayatındaki davranış önceliklerini, ifade şekillerini, başarı sağlayabilecekleri sistemleri, verimli olabilecekleri konumları, ekip uyumlarını, takım çalışması dengelerini ölçümleyebilmektedir. Personel seçimlerinde de, adayların meslek eğiliminde, kariyer planlamasında ve liderlik niteliği tespitinde kullanılmaktadır.

Genel olarak D.I.S.C. Envanteri, 28 soru ve 106 seçenekten oluşmakta olup, toplamda 70 adet iş tanımını içermektedir. Envanter sonuçlarına göre teste tabi tutulan kişiler, işletmenin belirlemiş olduğu görev tanımlarıyla karşılaştırılarak karşılıklı verim sağlanması hedeflenmektedir. D.I.S.C. kişilik analizi envanteri methoda özgü özel bir soru tarzları içerdiğinden test hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır ve alınması istenen verilere direkt, güvenilir bir şekilde ulaşılmaktadır.  Yanıtlar değerlendirildiğinde karakter özellikleri, motivasyon tarzı, iletişim yöntemi, yetenekleri gibi bireyin 12 temel karakteri ile nasıl şekillendirildiği ölçümlendirilmektedir. Sonuçlardan alınan detayda kişinin özel ve iş yaşantısındaki karakteri incelenir. Özel ve İş hayatı arasındaki farklar, kişinin kendini nasıl değiştirmek istediği, mevcut durumda bir stres veya mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına kadar bir çok konu ele alınarak, değerlendirme süreci başlar.

Sonuç olarak girişimciliğin erken dönemlerinde D.I.S.C. ile tanışarak zaman maliyet tasarrufu yapabilirsiniz.

TR Cari kullanmak için başvurunuzu bu link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Girişimcilik ile İlgili Terimler

İnovasyon: Yeni veya iyileştirilmeye tabi tutulan hizmet veya ürünün geliştirilmesine yönelik olarak gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen süreçler.
Lider: İşletme amaçlarına ulaşmak için faaliyetlere yön veren ve diğer insanları etkileyen kişidir. 
Yönetici: Kurum içerisindeki firma sahibi veya öncü (lider) tarafından yetkinlikleri çerçevesinde planlara uyarak vizyona uygun hedefe ulaşan, ekibi yönlendiren kişi.
CEO (Chief Executive Officer): İcra kurulu başkanı ve aynı zamanda genel müdür pozisyonu için de CEO kelimesi kullanılır. CEO bulunduğu şirketin kar etmesini sağlamak ile görevlidir.

İlgili Diğer Yazılarımız

Girişimciler için Cari Hesap Yönetimi Girişimci ! Bir Teknoloji Komandosu… Girişimciler için takip önerileri

Bizi Takip Edin!

Instagram
Facebook
Linked-in
Twitter

Bültenimize kaydolun, güncellemelerimizden anında bilginiz olsun