Ön Muhasebede Dikkat Edilmesi Gerekenler

27-01-2021
|
3761 Okuma

Her ölçekten girişimci ve firmanın Ön Muhasebede Dikkat Etmesi Gerekenler bulunmaktadır. Gelir gider takibi yapmak kar, zarar oranlarını ölçümleyebilmek önem verilmesi gereken değerlerdir. Özellikle firma sahipleri ve üst düzey yöneticilerin ön muhasebe araçlarını ve yöntemlerini öğrenmesi işlerine sahip çıkması ve ekiplerinin kontrolünde sorun yaşamamaları adına önem arz etmektedir. Tüm firmaların ön muhasebenin oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu bilinmesi gerekir

Geleneksel yöntemler (Not kağıtları, ajandalar, defterler…) kullanılarak tutulan ön muhasebe sonucunda çeşitli hatalar ile karşılaşılması muhtemeldir. Her şeyin internet üzerinde yapılmaya başlandığı günümüzde, fiziksel kayıtlarda iş takibinin de oldukça zor olması sebebi ile, erişilebilirliğin bir avantajı olarak her şeyde olduğu gibi Ön Muhasebe tutulması şartları da yerini excel tabloları kullanmaya veya telefondan ve bilgisayardan internet olan her yerden ulaşabileceğimiz programlara yönelmeye teşvik ederek, iş yapış tarzlarımızı değiştirdi. TR Cari gibi ön muhasebe programları kullanarak daha kontrollü, güvenli ve verimli şekilde işlemlerinizi yönetebilirsiniz.

Ücretsiz 14 gün Deneme imkanı sunan TR Cari programını deneyerek, internet erişiminizin olduğu her yerden hızlı ve kolayca Ön Muhasebede Dikkat Etmesi Gerekenleri takip edebilirsiniz.

Ön Muhasebede Dikkat Edilmesi Gerekenler TR Cari

Ön Muhasebe Nedir?

İşletmelerin sorumlu olduğu yasal yaptırımlar bulunmaktadır. Vergilendirme aşamaları, personellerin sigortaları gibi yasaların işletmelere zorunlu kıldığı yaptırımların takibi için görevli kişiye muhasebeci denir. Muhasebeci zorunlulukların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek ile yükümlü değildir ki bu kısımda ön muhasebe kavramı devreye girer. Ön muhasebe, işletmelerin finansal yönetimini sağlayacak verilerin takibi ve işlenmesi adına temel muhasebe süreçlerinin düzenlenmesi ve kaydı anlamına gelmektedir.

Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Farklar

Ön muhasebenin kurumun içerisinde, şirket ortakları veya yetkili bir kişi tarafından yapılması gereklidir. Genel muhasebeye nazaran ön muhasebe firmaların yönetici ve ortaklarını kapsar, sorumluluktadır.

Genel muhasebe ise dört (4) aşamadan oluşur ve ön muhasebede bunlar geçerli değildir.

1) Kayıt 2) Sınıflandırma 3) Rapor etme 4) Analiz

Ön muhasebe süreci sadece bu süreçlerin kayıt kısmında rol oynamaktadır. O halde ön muhasebe için genel muhasebeye yardımcı süreç de denilebilir. Unutulmaması gereken en önemli konu da; belgelerin ön muhasebe ile düzenlenebileceği fakat resmiyet kazanması, muhasebe defterine kaydedilmesi için mutlaka muhasebecilerin süreçleri düzenlemesi gerektiğidir.

Ön Muhasebe İşlemlerinin Arasında;

 • Alım &satım işlemlerinin belgelenmesi
 • İrsaliye takibi,
 • Banka hesaplarının takibi,
 • Kasa ve cari hesaplarının kontrol edilerek takibi…
 • Bordro düzenlemeleri,
 • Ödeme, tahsilat ve masraf kontrolleri,
 • Çek & senet hazırlanması, belgelerinin tutulması
 • Stok takibinin yapılması,
 • Fatura takibi,


 • gibi sorumluluklar yer almaktadır. Ticaret yaparken gelir kazanımları için ön muhasebeye dikkat etmek gerekir.

  İşletmeler için Ön Muhasebede Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Alıcılara, satıcılara ve tedarikçilere yapılacak ödemelerin çek, havale, EFT veya nakit olarak gerçekleştirilmesi durumunda ödemeye dair belgelerin temin edilip, saklanması,
 • Cari hesapla ilgili işlemlerden genel muhasebenin haberdar edilmesi,
 • Çalışanların özlük bilgileri, sözleşmeleri, izin bildirgeleri, çalışma saatleri, ayrılış evrakları gibi evrakların saklanması, günü gelince imha edilmesi,
 • Demirbaşlar, alınan ürünler ile ilgili faturaların ve garanti belgelerinin dosyalanması,
 • Denetleme, banka gibi kurumlardan gelen kişi veya kişilerin ad, soyad, telefon bilgilerinin alınması,
 • Faturala ve irsaliyelerin takibinin yapılması, raporlanması, muhafaza edilmesi, ön muhasebe programına girilmesi ve arşivlenmesi, Belgelerde bulunan tarih ve imzaların kontrol edilmesi, (Fatura irsaliye karşılaştırılması, gelen irsaliyeyle verilen siparişin kontrolleri kesinlikle atlanmamalıdır.)
 • Firmada hizmet veya mal teslimi yapıldığında teslim alınan malın titizlikle kontrol edilmesi,
 • İade edilmesi veya iade alınması gereken mal veya hizmetlerle ilgili süreçlerin takip edilmesi, yapılacak ödemelerin listesinin tutulması,
 • İşletme adına yapılacak ödemeler de mutlaka belgesiz hareket edilmemesi, ödemelerin belgelendirilmesi,
 • İşletme için yapılan harcama ve giderlerin listesi yapılması, TR Cari gibi muhasebe programında veya excelde saklanması,
 • İşletmede ortaya çıkabilecek ek masrafların (demirbaşlarda görülen hasar gibi) rapor edilmesi, kayıt altına alınması,
 • İşletmeye ait resmi defterlerin ve muhasebe evraklarının sistematik bir şekilde arşivlenerek saklanması, defterlerin takibinin yapılması (genel kurul karar defteri gibi…),
 • Kar, zarar seviyesinin tespiti için gelir ve gider evraklarının muhasebe programına işlenmesi,
 • Kesilen faturaların bir kopyasının saklanması,
 • Kurumun kullandığı programlara ait şifrelerin korunması, saklanması,
 • KVKK yasasına uygun dosya saklama adımlarının izlenmesi
 • Muhasebeye iletilmesi gereken belgelerin zamanında ve eksiksiz gönderilmesi,
 • Ödeme makbuzlarının saklanması,
 • Özlük, kimlik kartı, ticari sicil, kontratlar, vergi dairesi ile olan yazışmalar, poliçeler gibi önemli evrakların ayrı bir yerde saklanması, korunması,
 • Paydaş ve çalışılan firmalardan alınan belgelerin muhafaza edilmesi, ön muhasebe programına girilmesi, dosyalanması,
 • Personellerin aldığı izin, dilekçe gibi imzalı belgelerin raporların evrak işlemlerinin takip edilmesi ve muhasebeye ulaştırılması,
 • Personellerin ay sonu hak edişleri sonucunda alacakları maaş ödemelerinin ardından muhasebeden bordro ve ödeme pusula belgelerinin temin edilmesi,
 • Tebellüğ denilen bu hususun asla atlanmaması adına banka ve kamu kurumlarından gelen belgelerin üzerine alınan tarihin işlenmesi, genel muhasebeye de gönderilmesi,
 • Ticari evrak takibinin düzenli yapılması ve belgelerin ayrı bir klasörde arşivlenmesi,
 • TR Cari gibi programlardan belli dönemlerde alınan yedeklerin saklanması,
 • Ürün veya hizmeti teslim alınırken kontrol edilmesi,(Sorunlu hizmet veya ürünler için detaylı tutanak tutulup yetkili imzaları ile muhasebe birimine teslim edilmeli)
 • Yapılan sözleşmelere ait damga vergilerinin kontrolü,
 • Ayrıca genel muhasebeniz ile ilgilenen kişi ile yaptığınız yazışmaların çıktısını alarak arşivlemeniz, ileride muhtemel olan sorunlar yaşamanızın önüne geçecektir. Daha detaylı sektör bilgisi için TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) sitesini takip edebilirsiniz. (http://tobb.org.tr/)

  Sonuç olarak ister muhasebeci, ister girişimci, isterseniz de yönetici olun işlerin nasıl yürütüldüğüne dair bilgi sahibi olmanız açısında temel ve ön muhasebe bilgileri ile muhasebesel süreçlerinizi (https://www.ismmmo.org.tr/ ) takip etmeniz gerekmektedir.

  Ön Muhasebe için gerekli olan TR Cari programını kullanabilmek adına başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz.

  Ön Muhasebe ile İlgili Terimler

  Cari Hesap Takibi: İş birlikteliği yapılan paydaş, tedarikçi ve müşteri hesapları olan cari hesaplar ile, her işletme için hayati önem taşıdığından alacak ve borç durumları düzenli takibi yapılarak işletmenin kar zarar durumu analiz edilir..

  Fatura ve İrsaliye İşlemleri: İşletmeler ürün veya hizmet tedarik edip, gelir sağladıklarında fatura kesmekle mükelleftirler. Ürün tedariklerinde ayrıca işletmeler ürünün bir yerden başka yere transferi sırasında sevk işlemi için irsaliye kullanırlar. Görüntü olarak faturaya benzeyen irsaliyede fark olarak mali değer taşımamaktadır.

  Stok Giriş ve Çıkış Takibi: Mal alım satım işlemi gerçekleştiren işletmelerde depodaki malın takibi stok kontrolü olarak adlandırılır.Tr Cari gibi programlar stok takibi yapmanızda yardımcı olacaktır.

  Çek ve Senet Takibi: Ticari alış-verişlerde nakit haricinde ihtiyaç durumunda ödeme aracı olarak Çek ve Senet de kullanılabilmektedir.

  Banka Hesabı Takibi: İşletmeler EFT, çek, havale, tahsilat gibi her türlü ödeme işlemlerini banka hesapları üzerinden gerçekleştirip, takip edebilirler.

  Kasa Hesabı Takibi: İşletmeye giren ve çıkan günlük kasadaki nakit parayı ifade eder.

  Gecikme Zammı: Planlanan ve istenen kamu alacağının ödeme süresinde ödenmeyen kısmına uygulanan zam-faiz.

  Kurumlar Vergisi: Gelir vergileri grubunda yer alan, kurumların kazançları üzerinden alınan dolaysız vergidir.

  İlgili Diğer Yazılarımız

  Ön Muhasebe Nedir? Neleri İçerir?
  Müşteri Takip Programı
  Cari Hesabını Mobilden Takip Et!
  Müşteri takibi nedir?

  Bizi Takip Edin!
  Instagram
  Facebook
  Linked-in
  Twitter

  Bültenimize kaydolun, güncellemelerimizden anında bilginiz olsun